Hotel Ivan, Bol, otok Brač, Hrvatska

Rezervacije

Pravila i uvjeti

Pravila privatnosti

Osobni podaci korisnika naših usluga

Hotel Ivan poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Garantiramo korisnicima svojih usluga da ćemo sve osobne podatke tretirati kao povjerljivu informaciju i poslovnu tajnu. Ni u kom slučaju ne ustupamo, prosljeđujemo niti razmjenjujemo osobne podatke i e-mailove naših korisnika koje prikupimo preko rezervacijskog sustava ili kontakt obrazca.

Zaštita Vašeg identiteta

Hotel Ivan ne objavljuje identit korisnika svojih usluga osim u slučaju izričitog pristanka samog korisnika ili obvezujućeg naloga pravosudnog tijela RH.

Statistika poslužitelja

Neprestano analiziramo statistiku posjećenosti naših stranica kako bismo unaprijedili kvalitetu usluge i kvalitetu ponuđenih informacija. Zapisi o posjećenosti naših stranica ne sadrže osobne podatke naših korisnika niti upućuju na osobe koje posjećuju naše stranice.

IP adrese

IP adrese su brojevi koji su jedinstveni za svako računalo trenutno priključeno na Internet. Koriste se za identifikaciju primatelja i pošiljatelja podataka preko interneta. Naš poslužitelj evidentira IP adresu Vašeg PC-a prilikom svake online rezervacije zbog sigurnog prijenosa i zaštite od zlouporabe Vaših podataka. Osobni podaci korisnika nisu dostupni van rezervacijskog sustava.

Sigurnost sadržaja

Iako koristimo vrhunsku softversku tehnologiju zaštite na serveru, ne preuzimamo odgovornost za štetne sadržaje, spyware, malware ili viruse raznolikih oblika koji cirkuliraju internetom. Korisnik ovih stranica obvezan je nabaviti i koristiti vlastiti anti-virusni softver za zaštitu od štetnih sadržaja.

Odgovornost

Korisnik ovih stranica suglasan je da Hotel Ivan ne odgovara za greške u prijenosu podataka, prekide i zastoje u telefonskom prometu, mrežnom prijenosu podataka, prekide ili nemogućnost pristupa Internetu, električne, elektronske ili kompjuterske probleme bilo koje vrste.

Linkovi na web stranice trećih osoba

Ove stranice mogu sadržavati linkove na stranice u vlasništvu trećih osoba. Ti linkovi su ponuđeni "u dobroj namjeri" i služe samo za pružanje informacija korisnicima. Hotel Ivan ne preuzima odgovornosti za točnost informacija na stranicama trećih osoba.

Izmjene sadržaja

Hotel Ivan pridržava pravo izmjene bilo koje informacije navedene u ovom dokumentu. Sve eventulane promjene bit će odmah dostupne korisnicima na ovim stranicama.

Uvjeti korištenja

Uvodne napomene

Hotel Ivan pruža hotelsko-ugostiteljske usluge sukladno Općim uvjetima korištenja usluge, a prema potvrdi i specifikaciji svake pojedine rezervacije. Hotel Ivan ne odgovara za okolnosti koje su izvan naše kontrole kao što su ratovi, terorizam, pobune i nemiri, štrajkovi, prirodne katastrofe i elementarne nepogode, epidemije, zabrane, restrikcije od strane lokalne uprave itd.

Korištenje materijala s web stranica

Materijali na www.hotel-ivan.com koji se odnose isključivo za Hotel Ivan - isključivo su vlasništvo Hotela Ivan. Tekstualni i grafički elementi pod autorskim su pravom i ne mogu se koristiti bez suglasnosti Hotela Ivan. U protivnom biti će poduzete pravne mjere protiv kršitelja ovih prava. Ostali materijali koriste se isključivo radi informiranja i njihovo korištenje ne krši pravne uvjete. U slučaju potrebe za korištenjem teksutalnih i grafičkih materijala sa www.hotel-ivan.com, korisnici se upućuju na Kontakt stranicu gdje možete putem obrazca zatražiti takva prava.

Rezervacije i način plaćanja

Upiti i rezervacije prihvaćaju se preko naših web stranica, poštom, elektronskom poštom, faxom ili osobno na recepciji našeg hotela. Rezervacijom smještaja preko ovih web stranica, korisnik izjavljuje da prihvaća ove Opće uvjete korištenja usluga u cijelosti. Sve navedeno u daljnjem tekstu na taj način postaje obvezujuće kako za korisnika usluge tako i za Hotel Ivan. Prilikom rezerviranja smještaja korisnik usluge je obvezan pružiti tražene i istinite podatke. Sve rezervacije preko internetskog rezervacijskog sustava smatraju se važećima tek po potvrdi rezervacije od strane voditelja prodaje Hotela Ivan. Rezervacija se potvrđuje putem telefona, e-mailom ili faxom. Obavijest/potvrda rezervacije mora se predočiti na recepciji prilikom dolaska u hotel.

Boravišna pristojba

Sukladno propisima koji reguliraju plaćanje boravišne pristojbe, korisnik usluge je obvezan platiti boravišnu pristojbu prilikom plaćanja smještaja u hotelu. Iznos turističke pristojbe u Republici Hrvatskoj varira sukladno sezoni i odredištu u koje putujete. Djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu dok djeca od 12 do 18 godina imaju 50% popusta. Iznos boravišne pristojbe plaća se prilikom plaćanja ostatka troška za rezervaciju. Iznos plaćene boravišne pristojbe, jasno je istaknut na računu koji se izdaje korisniku prilikom obračuna i plaćanja usluge.

Cijene usluga

Cijena usluge predstavlja iznos po osobi/danu ili po sobi/danu kako je istaknuto u cjeniku usluga. U cijenu usluga uključen je buffet doručak. Dodatne hotelske usluge nisu uključene u cijenu i korisnik ih dodatno plaća. Dodatne usluge trebaju biti posebno naručene prilikom rezervacije ili boravka u hotelu. Hotel Ivan pridržava pravo izmijeniti cijene usluga u svako vrijeme.

Kategorizacija i opis usluga

Objekti i smještajne jedinice u sklopu Hotel Ivan su kategorizirane od strane ovlaštenih tijela Ministartstva turizma RH sukladno važećim zakonskim propisima.

Pravo Hotela Ivan na izmjene i otkaz rezervacija

Hotel Ivan pridržava pravo u svakom trenutku izmijeniti rezervaciju ili način pružanja usluga, ako se pojave okolnosti koje su izvan naše kontrole, koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili odgoditi. Potvrđena smještajna jedinica može se zamijeniti smještajnom jedinicom iste ili više kategorije uz zadržavanje iste cijene koja je bila važeća u vrijeme potvrde rezervacije, uz pravovremeno informiranje gosta o promjeni. U slučajevima kada zamjenski smještaj nije moguće pronaći, a rezervacija je plaćena unaprijed, Hotel Ivan pridržava pravo otkazati rezervaciju te izvršiti povrat cjelokupno uplaćenog iznosa.

Obveze Hotela Ivan prema korisniku usluge

Obveza Hotela Ivan je stalna briga o kvaliteti pružene usluge, sukladno zakonskim propisima, pravilima struke, te običajima u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti. Hotel Ivan će nastojati preuzete obveze ispunjavati u cijelosti osim ako dođe do okolnosti koje su izvan naše kontrole.

Obveze korisnika usluge

Korisnik usluge je obvezan pribaviti i posjedovati svu potrebnu osobnu dokumentaciju potrebnu prilikom dolaska i odlaska iz Hotela Ivan. Korisnik usluge je dužan pridržavati se kućnog reda koji je propisan za pojedini smještajni objekt u Hotelu Ivan. Korisnik usluge je dužan prije dolaska provjeriti vizni režim između Republike Hrvatske i zemlje iz koje dolazi, te provjeriti da li je potreban kakav dodatni putni dokument za njegov ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj.

Sudska nadležnost

Sve sporovi ili nesuglasice rješavati će se dogovorno na način prihvatljiv za obje strane, a ukoliko se ne može doći do rješenja, prihvaća se arbitraža mjesno nadležnog suda.